ASSEGURANÇA

Garantint la formació dels nostres fills

Assegurança Escolar


Per informar-vos sobre aquesta assegurança, podeu posar-vos en contacte amb Sandra Martínez (646.235.254) sandra.antonio@agentes.catalanaoccidente.com

L'assegurança de Vida Escolar del Col.legi Montserrat permet als pares garantir als seus fills la cobertura del capital necessari per finançar les despeses del col·legi fins a la finalització de la seva formació en aquest centre.

L'assegurança cobreix per defunció i invalidesa absoluta permanent i es pot assegurar al pare, a la mare i/o el tutor dels nens .

S'ha d'emplenar un full per assegurat i fills resultant una anualitat suma del COST/alumne/curs (indicat a la taula) segons el curs en què estigui l'alumne en el moment de donar-se d'alta.

Amb el transcurs dels anys el cost de la pòlissa va disminuint . El document "Inscripció PÒLISSA ASSEGURANÇA ESCOLAR Col.legi Montserrat CATALANA OCCIDENT 2015-2016", que trobareu annexat ( en català i castellà ) conté tots els aclariments necessaris i és el document oficial per a emplenar i així poder donar-se d' alta.


CONTRACTACIÓ DE L 'ASSEGURANÇA

/Arxius/2017_inscripcion_poliza_seg_escolar_cat_occidente_.pdf
Tornar al principi